Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lưu Nhân Chú – Thái Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lưu Nhân Chú – Thái Nguyên

  Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 cấp tỉnh, ngày 22 tháng 09 năm 2018, trường THPT Lưu Nhân Chú, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 12 môn Tiếng Anh, nhằm tuyển chọn các em học sinh có thành tích cao, xếp giải cấp trường và tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 cấp tỉnh. Thành phần thí sinh tham dự kỳ thi là học sinh các lớp 11, 12 của trường THPT Lưu Nhân Chú, tỉnh Thái Nguyên có học lực và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, yêu thích môn Tiếng Anh. Kỳ thi cũng là dịp để các em được trải nghiệm, ôn luyện, tạo tâm thế và kiến thức tốt nhất để tham gia kỳ thi cấp tỉnh môn Tiếng Anh 12 đạt kết quả cao nhất.

  Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lưu Nhân Chú – Thái Nguyên gồm 09 trang, thí sinh làm bài trong 180 phút (không tính thời gian giám thị coi thi phát đề), đề thi có đáp án và lời giải.

  Trích dẫn đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Lưu Nhân Chú – Thái Nguyên:
  + Which of the following is NOT true about the culture of the United States?
  A.Pointing at someone is usually considered rude. B. It’s rude to stare at the other person.
  C. It’s impolite to look the other person in the eyes while talking. D. It’s all right to raise your hand slightly when you want to attract the waiter’s attention.
  + Which of the following statements is supported by the passage?
  A. Tin cans and iceboxes helped to make many foods more widely available. B. Commercial ice factories were developed by railroad owners.
  C. Most farmers in the United States raised only fruits and vegetables. D. People who lived in cities demanded home delivery of foods.
  + What does the passage mainly discuss?
  A. Causes of food spoilage. B. Commercial production of ice.
  C. Inventions that led to changes in the American diet. D. Population movements in the nineteenth
  century.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU