Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm 2018 – 2019 trường Thuận Thành 2 – Bắc Ninh

  Trong giai đoạn vừa kết thúc học kỳ 1, chuẩn bị bước vào học kỳ 2, trường THPT Thuận Thành 2, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh 12, với mục đích tuyển chọn được những em học sinh ưu tú môn Tiếng Anh 12, để làm tấm gương học tập cho các em học sinh khác noi theo, các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 lần này sẽ được tuyên dương, khen thưởng, và được đưa vào đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh 12 của trường để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát huy hơn nữa những tiềm năng của các em, tạo điều kiện để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 cấp tỉnh, cấp Quốc gia.

  Đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh có mã đề 132, đề gồm 10 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 70 câu hỏi – đây là một điểm mới vì từ trước đến nay, đề thi HSG môn Tiếng Anh 12 thường được biên soạn theo hình thức tự luận, điều này giúp các em thuận lợi trong việc kết hợp ôn tập kỳ thi HSG Tiếng Anh 12 và kỳ thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2018 – 2019, thời gian làm bài thi Tiếng Anh là 90 phút, đề thi có đáp án các mã đề.

  Trích dẫn đề thi HSG Tiếng Anh 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thuận Thành 2 – Bắc Ninh:
  + Based on the information in paragraph 2, what can be inferred about the origins of tattoos?
  A. Tattoos developed independently in different cultures. B. It took thousands of years for tattoos to be used globally.
  C. Otzi the Ice Man is the first to have ancient tattoos. D. All ancient cultures copied the practice from Egypt.
  + According to paragraph 3, why did the Roman soldiers begin to get tattoos?
  A. They used tattoos to treat their battle wounds. B. They wanted to boast of the enemies they killed.
  C. They needed to identify their military ranks. D. They were inspired by the ferocity of their tattooed enemies.
  + Which of the following CANNOT be inferred about the Red River Lumber Company’s advertising campaign featuring Paul Bunyan?
  A. It endured for quite a time. B. The company did not protect its ownership of the stories.
  C. The campaign did little to enhance the company’s profitability. D. The company wanted the name Paul Bunyan to be known as widely as possible.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU