Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 10 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 10 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 10 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh gồm 1 trang với 4 câu hỏi tự luận, kỳ thi được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2018.

  Trích dẫn đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 10 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Kể tên các đại phân tử hữu cơ trong tế bào được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? Phân biệt các đại phân tử hữu cơ đó về: tên đơn phân; chức năng chính, lấy ví dụ minh họa nếu có?
  + Kể tên các cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống? Cấp tổ chức sống nào được xem là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật? Vì sao?
  + Nêu sự khác biệt cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật?


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU