Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh

  Đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh mã đề 132 được biên soạn để đánh giá năng lực học sinh thường xuyên, giúp giáo viên nắm được thực lực của mỗi em để có các phương pháp giảng dạy phù hợp, đề gồm 4 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, học sinh làm bài trong thời gian 50 phút (không kể thời gian giao đề), kỳ thi được diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2018, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi kiểm định chất lượng giữa kỳ 1 Sinh học 11 năm 2018 – 2019 trường Lý Thái Tổ – Bắc Ninh:
  + Các biện pháp giúp cho quá trình chuyển hoá các muối khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hoà tan dễ hấp thụ đối với cây:
  A. Làm cỏ, sục bùn phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua.
  B. Bón vôi cho đất kiềm.
  C. Tháo nước ngập đất, để chúng tan trong nước.
  D. Trồng các loại cỏ dại, chúng sức sống tốt giúp chuyển hóa các muối khoáng khó tan thành dạng ion.
  + Dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng vì:
  A. Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt môi trường xung quanh giúp CO2 khuếch tán vào bên trong lá.
  B. Vật liệu xây dựng toả nhiệt làm môi trường xung quanh nóng hơn.
  C. Cả 2 đều có quá trình trao đổi chất nhưng ở cây quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn.
  D. Vật liệu xây dựng và cây đều thoát hơi nước nhưng cây thoát mạnh hơn.
  + Nhận định không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh:
  A. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng.
  B. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật.
  C. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục …
  D. Thiếu nitơ lá non có màu lục đậm không bình thường.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪