Đề thi KSCĐ Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi KSCĐ Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1

  Vừa qua, trường THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kỳ thi khảo sát chuyên đề (KSCĐ) dành cho học sinh khối 12, và đây, THI247.com xin giới thiệu đến các em đề thi KSCĐ Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1, đề nhằm giúp giáo viên và nhà trường nắm được chất lượng học tập môn Hóa học 12 và làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại học lực.

  Giới thiệu về đề thi KSCĐ Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1: đề có mã đề 140 với 04 trang, đề gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 phương án để học sinh chọn, trong đó chỉ có 1 đáp án đúng, với mỗi câu trả lời đúng, học sinh sẽ nhận được 0.25 điểm, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi KSCĐ Hóa học 12 năm 2018 – 2019 trường Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc lần 1:
  + Phát biểu nào sau đây đúng?
  A. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
  B. Dung dịch saccarozơ dùng làm thuốc tăng lực cho người già và trẻ em.
  C. Glucozơ và fructozơ đều có nhóm −CH=O trong phân tử.
  D. Amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.
  + Cho một lượng bột Fe tác dụng với dung dịch HNO3, khuấy đều sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần không tan thu được dung dịch A. Cho dung dịch A lần lượt tác dụng với: dung dịch HCl, đun nóng; dung dịch AgNO3; dung dịch NaOH, bột Cu. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là?
  + Nhận định nào sau đây là đúng?
  A. Các chất có công thức phân tử C2H4O2 đều tham gia phản ứng tráng bạc.
  B. Phản ứng tráng bạc có thể phân biệt được mantozơ và saccarozơ.
  C. Chỉ có anđehit mới tham gia phản ứng tráng bạc.
  D. Cho a mol anđehit đơn chức tham gia phản ứng tráng bạc thì luôn thu được 2a mol Ag.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪