Đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc

  Như vậy, các em học sinh khối 11 đã trãi qua một nửa khoảng thời gian của học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, đó là một quãng thời gian khá dài, và yêu cầu có một kỳ thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh đối với học sinh khối 11 là hết sức cần thiết, nhằm kiểm tra lại các kiến thức Tiếng Anh 11 mà các em đã tiếp thu được trong khoảng 2 tháng vừa qua, điểm số trong kỳ thi KSCL Tiếng Anh 11 giữa học kỳ 2 sẽ được tính điểm hệ số 2 như các bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 11, có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập môn Tiếng Anh 11 của các em.

  Và để hỗ trợ các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh 11 này, LTTK TEZ giới thiệu đến các em đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, đây là một đề thi khá hay, bám sát yêu cầu đối với học sinh khối 11 hệ THPT, đề có mã 135 với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài thi KSCL Tiếng Anh 11 là 60 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi KSCL lần 2 Tiếng Anh 11 năm 2018 – 2019 trường Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc:
  + I don’t have enough money with me now; otherwise I would buy that coat.
  A. If I had money with me now, I wouldn’t buy that house.
  B. If I didn’t have money with me now, I would buy that coat.
  C. If I didn’t have money with me now, I wouldn’t buy that house.
  D. If I had money with me now, I would buy that coat.
  + She tried very hard to pass the driving test. She could hardly pass it.
  A. Despite being able to pass the driving test, she didn’t pass it.
  B. Although she didn’t try hard to pass the driving test, she could pass it.
  C. She tried very hard, so she passed the driving test satisfactorily.
  D. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.
  + According to paragraph 2, when their habitats grow warmer, animali tend to move.
  A. toward the North Pole and down mountainsides toward lower elevations.
  B. south – eastwards and down mountainsides toward lower elevations.
  C. toward the poles and up mountainsides toward higher elevations.
  D. north – westwards and up mountainsides toward higher elevations.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪