Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1

  Nhằm kiếm tra lại các kiến thức Sinh học 10, Sinh học 11 và một số nội dung Sinh học 12 đã học, đồng thời giúp các em làm quen sớm để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019, trường THPT chuyên Bắc Ninh tiến hành biên soạn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học lần 1 dành cho toàn bộ học sinh khối 12 của trường. Đề có mã 101 gồm 5 trang với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút (không tính thời gian giám thị phát đề). Đề thi thử Sinh học 2019 có đáp án đầy đủ các mã đề 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

  Trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học trường THPT chuyên Bắc Ninh lần 1:
  + Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một đột biến lặn, trường hợp nào sau đây đột biến sẽ nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên?
  A. Đột biến xuất hiện ở loài sinh sản hữu tính, các cá thể giao phối có lựa chọn.
  B. Đột biến xuất hiện ở loài sinh sản hữu tính, các cá thể giao phối cận huyết.
  C. Đột biến xuất hiện ở quần thể của loài sinh sản hữu tính, các cá thể tự thụ tinh.
  D. Đột biến xuất hiện ở loài sinh sản vô tính, cá thể con được sinh ra từ cá thể mẹ.
  + Bệnh do gen trội trên nhiễm sắc thể X ở người gây ra có đặc điểm di truyền nào sau đây?
  A. Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.
  B. Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.
  C. Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh.
  D. Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.
  + Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?
  A. Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.
  B. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.
  C. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.
  D. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU