Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2020 lần 1 của liên trường THPT – Nghệ An

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch Sử năm 2020 lần 1 của liên trường THPT – Nghệ An

  Trước thời điểm học sinh khối 12 bước vào kỳ nghỉ Tết Âm Lịch năm 2020, một số trường THPT tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã liên kết, cùng nhau tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất dành cho học sinh khối 12.

  LTTK Education giới thiệu đến bạn đọc nội dung đề thi và đáp án đề thi thử Lịch sử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An, nhằm giúp các bạn tham khảo, thử sức để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức THPT Quốc gia môn Lịch sử năm học 2019 – 2020.

  Trích dẫn đề thi thử Lịch sử THPT Quốc gia năm 2020 lần 1 liên trường THPT – Nghệ An:
  + Sự phân hóa trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu năm 1929 chứng tỏ:
  A. chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào phong trào công nhân, phong trào yêu nước. B. các tổ chức cộng sản ở Việt Nam không đáp ứng được yêu cầu lịch sử.
  C. khuynh hướng vô sản đã hoàn toàn thắng thế trong phong trào cách mạng Việt Nam. D. phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  + Vì sao việc ký Hiệp ước Bali (2/1976) lại đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?
  A. Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN. B. Hiệp ước Bali đã chấm dứt thời kỳ căng thẳng giữa các nước Đông Dương và ASEAN.
  C. Hiệp ước Bali đã mở ra quá trình đối thoại giữa các nước Đông Dương và ASEAN. D. Hiệp ước Bali đã đề ra mục tiêu hoạt động cho tổ chức ASEAN.
  + Thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga đã:
  A. lật đổ chế độ Nga hoàng tồn tại lâu đời, đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc. B. lật đổ chế độ Nga hoàng, thành lập các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.
  C. lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, nước Nga trở thành nước Cộng hòa. D. lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản.  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU