Đề thi thử Tiếng Anh 11 THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề thi thử Tiếng Anh 11 THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1

  Với quyết định mở rộng nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh đến nội dung chương trình Tiếng Anh 10, 11, thì việc tổ chức các kỳ thi thử Tiếng Anh ngay từ khi các em còn đang là học sinh khối lớp 10 và 11 là việc cần thiết, để các em có sự chuẩn bị và rèn luyện lâu dài cho kỳ thi Tiếng Anh quan trọng phía trước, có quyết định lớn trong việc định hướng tương lai của các em.

  Tuy nhiên, LTTK Tez nhận thấy, hiện các kỳ thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh tại các trường dành cho học sinh khối 11 hiện nay là chưa nhiều, và các em sẽ khó khi tìm kiếm các đề thi thử Tiếng Anh 11. Do đó, LTTK Tez đã tổng hợp và chia sẻ đến các em nội dung đề thi thử Tiếng Anh 11 THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1, đề có mã 231 gồm 04 trang, đề được soạn theo dạng trắc nghiệm khách quan với 50 câu, thời gian làm bài 60 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề thi thử Tiếng Anh 11 THPTQG 2019 trường THPT Ngô Quyền – Hải Phòng lần 1:
  + “When you were my age, you didn’t have a computer, did you?” – “______”.
  A. Of course. No emails, no online games, no internet, no ….
  B. Yes, of course. No emails, no online games, no internet, no ….
  C. Of course not. No emails, no online games, no internet, no ….
  D. Of course yes. No emails, no online games, no internet, no ….
  + Volunteer’s main work at the projects is to take care of the children, most of whom have ______ or are affected by Agent Orange.
  A.mental, physical and disabled. B.mental and physical disabilities.
  C.mentally and physically disabilities. D.mentally and physically disabled.
  + Which of the following is the main idea of the third paragraph?
  A. Some students work to help the environment on alternative spring break trips.
  B. University students do many different types of work on alternative spring break trips.
  C. One group of JMU students worked on homes damaged by a hurricane.
  D. Children living in homeless shelters enjoy creative activities.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪