Địa lý 11 Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Tóm lại:
  • Cơ hội:
   • Khắc phục các khó khăn, hạn chế về vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, công nghệ.
   • Tận dụng các tiềm năng của toàn cầu để phát triển nền kinh tế xã hội đất nước.
   • Gia tăng tốc độ phát triển.
  • Thách thức:
   • Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn.
   • Chịu nhiều thua thiệt, rũi ro: tụt hậu, nợ nhiều, ô nhiễm, mất quyền tự chủ nền kinh tế…