Địa lý 9 Bài 16: Thực hành Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Cho bảng số liệu sau đây (trang 60 SGK 9)

  Bảng 16.1. CƠ CẤU GDP CỦA NƯỚC TA THỜI KÌ 1991-2002 (Đơn vị: %)
  Năm
  Cơ cấu
  1991199319951997199920012002
  Tổng số100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
  Nông, lâm, ngư40,529,927,225,825,423,323,0
  Công nghiệp- xây dựng23,828,928,832,134,538,138,5
  Dịch vụ35,741,244,042,140,138,638,5
  a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

  b. Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:


  • Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?
  2. Cách làm

  a. Vẽ biểu đồ miền

  • Cách vẽ biểu đồ miền
   • Bước 1: Vẽ khung biểu đồ là hình chữ nhật
    • Trục tung có giá trị số là 100%
    • Trục hoành là các năm (khoảng cách dài ngắn tùy thuộc vào khoảng cách của từng năm)
   • Bước 2: Vẽ ranh giới của từng miền và tô màu cho từng miền để phân biệt
    • Vẽ lần lượt theo từng chỉ tiêu (Không vẽ theo năm)
    • Cách xác định các điểm để vẽ tương tự như vẽ đồ thị (biểu đồ đường biểu diễn)
    • Vẽ xong miền nào thì tô màu ngay miền đó
    • Thiết lập bảng chú giải
  • Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002
  [​IMG]
  (Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002)
  b. Nhận xét

  • Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.