Đỉnh núi cao nhất dãy An pơ tên là gì?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  2. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
    Đó là đỉnh MontBlanc, cao 4007 m , nằm giữa biên giới Pháp và Ý.