Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đọc các thông tin trong bảng 15.2 (SGK trang 52), hãy thống kê các nước Đông Nam Á theo diện tích từ nhỏ đến lớn, theo dân số từ ít đến nhiều. Việt Nam đứng ở vị trí nào?-

  Bảng 15.2. Một số số liệu của các nước Đông Nam Á năm 2002

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Các quốc gia Đồng Nam Á có:
  STTDiện tích từ nhỏ đến lớnSTTSố dân từ ít đến nhiều
  1Xin-ga-po1Bru-nây
  2Bru-nây2Đông Ti-mo
  3Đông Ti-mo3Xin-ga-po
  4Cam-pu-chia4Lào
  5Lào5Cam-pu-chia
  6Phi-líp-pin6Ma-lai-xi-a
  7Ma-lai-xi-a7Mi-an-ma
  8Việt Nam8Thái Lan
  9Thái Lan9Việt Nam
  10Mi-an-ma10Phi-líp-pin
  11In-đô-nê-xi-a11In-đô-nê-xi-a
  - Việt Nam đứng thứ 4 về diện tích, nhưng dân số lại ở vị trí thứ 3.