Dựa theo mẫu đơn đã học hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 3

 1. Tác giả: LTTK CTV01
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV01
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
   
 3. Tác giả: LTTK CTV01
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
   
 4. Tác giả: LTTK CTV01
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪