Dựa vào bảng 13.2, em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào bảng 13.2, em hãy cho biết tình hình xuất, nhập khẩu của một số nước Đông Á. Nước nào có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước đó?

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  - Các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc đều là những nước xuất siêu, cán cân thương mại dương. Đây là các quốc gia có nền kinh tế, công nghiệp phát triển, tạo ra nguồn hàng lớn và có chất lượng cho xuấ khẩu.
  - Nhật Bản là nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất trong số ba nước.