Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 11/11/19