Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên vùng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên vùng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây:
  STTCác đồng bằng lớnCác sông chính
  1
  2
  3

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  STTCác đồng bằng lớnCác sông chính
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  - Tu-ran
  - Lưỡng Hà.
  - Ấn-Hằng.
  - Tây Xi-bia.
  - Hoa Bắc.
  - Hoa Trung.
  - S.Xưa Đa-ri-a và A.mu Đa-ri-a.
  - S.Ơ –phrát và Ti-grơ.
  - S.Ấn và s.Hằng.
  - S.Ô-bi và I-ê-nít-xây.
  - S.Hoàng Hà
  - S. Trường Giang.