Dựa vào hình 1.2 và các kiến thức đã học,em hãy kể tên các sông lớn ở Bắc Á, nêu hướng chảy và đặc điểm thủy chế của chúng

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 11/11/19