Dựa vào hình 14.2 trong SGK, hoàn thành bảng sau về các kiểu khí hậu của các đới gió mùa, ôn đới lục địa, ôn đới hải dương và cận nhiệt địa trung hải

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪