Dựa vào hình 4.1 (SGK trang 14) và 4.2 (SGK trang 15), em hãy nhắc lại các hướng gió chính ở Đông Á về mùa đông và mùa hạ

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪