Dựa vào hình 8.2, em hãy cho biết những nước nào ở châu Á sản xuất nhiều lúa gạo và tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu?

  1. Chia sẻ trang này

    Tác giả: LTTK CTV
    Đăng lúc: 11/11/19