Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam khu vực Tây Nam Á.

  01.jpg

  Lời giải chi tiết

  Các miền địa hình từ đông bắc xuống tây nam gồm:
  - Phía Đông Bắc là miền núi cao trên 2000 m và 500 – 2000m.
  - Ở giữa là vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn (dưới 500 m).
  - Phía Tây Nam là:
  + Sơn nguyên A-rap có độ cao 500-2000m.
  + Các hoang mạc lớn (Xi-ri, Nê-phút, Rup-en Kha-li)
  + Dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển phía Tây Nam