Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪