Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào hình 9.1, em hãy cho biết khu vực Tây Nam Á:
  - Tiếp giáp với các vịnh, biển, các khu vực và châu lục nào.
  - Nằm trong khoảng các vĩ độ nào?

  01.jpg

  Lời giải chi tiết
  Khu vực Tây Nam Á:
  - Tiếp giáp:
  + Phía Bắc giáp biển Ca-xpi và biển Đen; phía Tây giáp biển Địa Trung Hải và biển Đỏ; phía Tây Nam giáp vịnh Pec-xích và biển A-rap.
  + Phía Bắc giáp khu vực Trung Á, phía Đông giáp Nam Á, phía Tây giáp châu Phi qua kênh đào Xuy-ê.
  - Nằm trong khoảng vĩ độ: 120B đến 420B.