Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.
  Trả lời:
  Các chức năng chính của hệ điều hành; đó là:
  - Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;
  - Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;
  - Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;
  - Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;
  - Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.