Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng thành phần thổ nhưỡng sau

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪