Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu ở hình 11.5

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 11/11/19
  Đề bài
  Em hãy ghi vào vở tên các nước trong khu vực Nam Á lần lượt theo số kí hiệu ở hình 11.5

  01.jpg

  Lời giải chi tiết


  02.jpg

  Các quốc gia:
  (1) Pakixtan; (2) Ấn Độ; (3) Nê-pan; (4) Bu-tan; (5) Băng-la-đét; (6) Xri Lan-ca; (7) Manđivơ.