Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪