Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới.
  Lời giải chi tiết
  Các ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới:
  - Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển.
  - Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện tử, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.
  - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồng hồ, máy tính, xe máy, máy giặt, máy lạnh...