Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ đó trong sự phát triển hiện nay trên thế giới

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á và vai trò của các nước, vùng lãnh thổ đó trong sự phát triển hiện nay trên thế giới.
  Lời giải chi tiết
  - Các nước, vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Đài Loan (một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc).
  - Vai trò:
  + Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kì.
  + Hàn Quốc, Đài Loan là nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới.
  + Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh và đầy tiềm năng.
  + CHDCND Triều Tiên có nhiều chuyển biến trong sự phát triển kinh tế.