Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 11/11/19
  Đề bài
  Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á.
  Lời giải chi tiết
  Các thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước thuộc châu Á:
  - Bão
  - Lụt
  - Động đất
  - Hoạt động núi lửa