Em hãy xác định các con sông dưới đây, bắt nguồn từ các dãy núi hoặc sơn nguyên nào và chảy qua những đồng bằng lớn nào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

   

  Các file đính kèm:

  • 01.png
   01.png
   Kích thước:
   20.2 KB
   Đọc:
   29
  • 02.png
   02.png
   Kích thước:
   170.1 KB
   Đọc:
   32