Giải bài 1 trang 12 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát hình 1, em hãy cho biết: - Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Quan sát hình 1, em hãy cho biết:
  - Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời (theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ?).
  - Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?
  - Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày nào?
  - Cả hai nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày nào?
  - Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa ............ của nửa cầu ........... và là mùa ............ của nửa cầu ............
  - Từ sau ngày 23 tháng 9 đến trước ngày 21 tháng 3 năm sau, nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa ............ của nửa cầu .......... và là mùa ............ của nửa cầu ...........
  Lời giải chi tiết
  - Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: Theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.
  - Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày hạ chí (22/6).
  - Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt trời nhiều nhất vào ngày đông chí (22/12).
  - Cả hai nửa cầu Bắc và Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày: xuân phân (21/3) và thu phân (23/9).
  - Từ sau ngày 21 tháng 3 đến trước ngày 23 tháng 9, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa hè của nửa cầu Bắc và là mùa đông của nửa cầu Nam.
  - Từ sau ngày 23 tháng 9 đến trước ngày 21 tháng 3 năm sau, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa đông của nửa cầu Bắc và là mùa hè của nửa cầu Nam.