Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Dựa vào hình vẽ (ngày 22 tháng 6 của hình 1) em hãy cho biết những địa điểm nào:
  - Điểm nào suốt 24h không được chiếu sáng...........
  - Điểm nào suốt 24h đều được chiếu sáng..............
  - Điểm nào có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h...........
  - Điểm nào có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h.............
  Lời giải chi tiết
  - Điểm suốt 24h không được chiếu sáng: Từ vòng cực Nam đến cực Nam.
  - Điểm suốt 24h đều được chiếu sáng: Từ vòng cực Bắc đến cực Bắc
  - Điểm có số giờ chiếu sáng ít hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Nam.
  - Điểm có số giờ chiếu sáng nhiều hơn 12h: Từ xích đạo đến vòng cực Bắc.