Giải bài 1 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:
  - Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến ............
  - Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến ............ và ............
  Lời giải chi tiết
  - Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến mực nước biển.
  - Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến thung lũng C chân núi B.