Giải bài 1 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Em hãy cho biết: - Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Em hãy cho biết:
  - Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?
  - Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ ............ cm. Khoảng cách thực tế là ...........

  Lời giải chi tiết

  - Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.
  - Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm. Khoảng cách thực tế là 970m.