Giải bài 1 trang 27 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào hình 23.2 trong SGK, Điền tên từng điểm cực trên đất liền của nước ta vào bảng sau

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪