Giải bài 1 trang 28 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Dựa vào số liệu về lượng mưa trong năm ở TP. Hồ Chí Minh và Huế, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) cho đúng:

  01.png

  a, TP. Hồ Chí Minh
  - Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau) .................
  - Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X .................
  - Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là .................
  - Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng .................
  - Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng .................
  - Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng .................
  - Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng ................. đến tháng .................
  b, Huế
  - Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII .................
  - Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) .................
  - Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là .................
  - Lượng mưa ít nhất ................. vào tháng .................
  - Lượng mưa nhiều nhất ................. vào tháng .................
  - Mùa khô ở Huế từ tháng ................. đến tháng .................
  - Mùa mưa ở Huế từ tháng ................. đến tháng .................
  Lời giải chi tiết
  a, TP. Hồ Chí Minh
  - Tổng lượng mưa từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)163mm
  - Tổng lượng mưa từ tháng V đến tháng X863mm
  - Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là1026mm
  - Lượng mưa ít nhất14mm vào tháng2
  - Lượng mưa nhiều nhất160mm vào tháng6
  - Mùa khô ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng XI đến tháng IV (năm sau)
  - Mùa mưa ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng V đến tháng X
  b, Huế
  - Tổng lượng mưa từ tháng II đến tháng VII 460mm
  - Tổng lượng mưa từ tháng VIII đến tháng I (năm sau) 2430mm
  - Tổng lượng mưa trong năm (cộng lượng mưa của 12 tháng) là 2890mm
  - Lượng mưa ít nhất 48mmvào tháng IV
  - Lượng mưa nhiều nhất 673mm vào tháng XI
  - Mùa khô ở Huế từ tháng II đến tháng VII
  - Mùa mưa ở Huế từ tháng VII đến tháng I (năm sau)