Giải bài 1 trang 32 tập bản đồ Địa lí 8, Dựa vào hình 28.1 “Lược đồ Địa hình Việt Nam” trong SGK kết hợp với kiến thức đã học

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪