Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Địa lí 6, Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng: Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:
  Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:
  Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng ..................
  Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng .................
  Lời giải chi tiết
  Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:
  Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ.
  Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.