Giải bài 2 trang 12 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng nhất.
  Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:
  ☐ Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
  ☐ Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
  ☐ Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Trong một năm ánh sáng Mặt Trời chiếu:
  ☐ Vuông góc một lần ở chí tuyến Bắc, một lần ở chí tuyến Nam.
  ☐ Vuông góc 2 lần ở các vĩ tuyến nằm giữa 2 chí tuyến.
  ☐ Không vuông góc với các vĩ tuyến nằm ngoài 2 chí tuyến.
  ☒ Tất cả các ý trên.