Giải bài 2 trang 20 tập bản đồ Địa lí 6, Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp
  Độ cao tuyệt đốiLoại núi
  Cao
  Thấp
  Trung bình

  Lời giải chi tiết
  Độ cao tuyệt đốiLoại núi
  2354m, 3143mCao
  956m, 789m,Thấp
  1556m, 1678mTrung bình