Giải bài 2 trang 23 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:
  - Xác định độ cao của các điểm và điền tiếp vào bảng dưới đây:
  ĐiểmABC
  Độ cao
  - So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?
  Lời giải chi tiết
  - Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:
  ĐiểmABC
  Độ cao120m220m155m
  - So sánh đoạn DE với đoạn GH: Đoạn DE dốc hơn vì khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE ngắn hơn khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn GH.