Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Địa 6, Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất. Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.
  Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc:
  ☐ Thu thập thông tin về đối tượng địa lí.
  ☐ Xác định nội dung và lựa chọn tỉ lệ bản đồ.
  ☐ Thiết kế, lựa chọn kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Để vẽ được bản đồ, người ta cần phải lần lượt làm các công việc:

  ☐ Thu thập thông tin về đối tượng địa lí.
  ☐ Xác định nội dung và lựa chọn tỉ lệ bản đồ.
  ☐ Thiết kế, lựa chọn kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.
  ☒ Tất cả các ý trên.