Giải bài 3 trang 29 tập bản đồ Địa lí 6, Quan sát lược đồ “Phân bố lượng mưa trên thế giới” ở hình 1

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài

  01.png

  Quan sát lược đồ “Phân bố lượng mưa trên thế giới” ở hình 1, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:
  - Các vùng có lượng mưa trên 2000mm
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Các vùng có lượng mưa dưới 200mm
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  - Ở khu vực ............... châu ............... khoảng vĩ độ .............. đến vĩ độ..........
  Lời giải chi tiết
  - Các vùng có lượng mưa trên 2000mm
  - Ở khu vực Đông Nam châu Á khoảng vĩ độ 100N đến vĩ độ 100N
  - Ở khu vực Nam châu Á khoảng vĩ độ 230B đến vĩ độ 270B
  - Ở khu vực Nam châu Mĩ khoảng vĩ độ 100N đến vĩ độ 50B
  - Các vùng có lượng mưa trên 501 - 1000mm
  - Ở khu vực Đông châu Âu khoảng vĩ độ 400B đến vĩ độ 650B
  - Ở khu vực Đông Bắc châu Á khoảng vĩ độ 400B đến vĩ độ 600B
  - Các vùng có lượng mưa dưới 200mm
  - Ở khu vực Bắc châu Phi khoảng vĩ độ180B đến vĩ độ 300B
  - Ở khu vực Trung châu Á khoảng vĩ độ 300B đến vĩ độ 500B
  - Ở khu vực Tây châu Á khoảng vĩ độ 100B đến vĩ độ 400B.