Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Địa lí 6, Dựa vào nội dung trong SGK và hình 1, em hãy điền tiếp vào bảng dưới đây một số đặc điểm chủ yếu của mỗi đới

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪