Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Địa lí 8, Điền tiếp vào chỗ chấm ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm và sự phân bố các loại đất chính ở Việt Nam

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪