Giải bài 4 trang 13 tập bản đồ Địa lí 6, Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Đánh dấu × vào ô trống thể hiện ý em cho là đúng.
  Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:
  ☐ Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến.
  ☐ Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau.
  ☐ Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.
  ☐ Tất cả các ý trên.
  Lời giải chi tiết
  Ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 là hai ngày:
  ☐ Mặt Trời chiếu vuông góc ở xích đạo và chí tuyến.
  ☒ Hai nửa cầu Bắc và Nam đều hướng về phía Mặt trời như nhau..
  ☒ Cả hai nửa đều nhận được một lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.
  ☐ Tất cả các ý trên.