Giải Chi Tiết 100 Bài Tập Hóa Học Vô Cơ Hay Và Khó - Nguyễn Thành Tín

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    Đây là tài liệu anh dành tặng các em khóa sau anh, hy vọng với tài liệu này các em sẽ cảm thấy có một chút điều bổ ít cũng như là thêm cho mình một số phương pháp làm bài tập, anh hy vọng sau tài liệu này các em sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc trong cách suy nghĩ của mình khi đứng trước một bài toán hóa và cũng như qua tài liệu này các em cũng sẽ giống như anh thêm yêu thích môn Hóa hơn và bỏ đi sự lo sợ khi giải một bài Hóa Vô cơ nói riêng và các bài toán Hóa nói chung.

    13.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪