Giải chi tiết các dạng toán lũy thừa, mũ và logarit – Nguyễn Bảo Vương

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 261 trang phân dạng, tuyển chọn và giải chi tiết các bài tập chủ đề lũy thừa, mũ và logarit (Chương 2 – Giải tích 12). Các dạng toán được đề cập bao gồm:
  + Bài tập tính đạo hàm của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (117 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến tính đơn điệu – cực trị – tiệm cận hàm số lũy thừa – mũ – logarit (42 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến tập xác định của hàm số lũy thừa – mũ – logarit (95 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến công thức biến đổi lũy thừa – mũ – logarit (157 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số lũy thừa – mũ – logarit (43 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến phương trình mũ – logarit (150 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến bất phương trình mũ – logarit (114 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến phương trình, bất phương trình mũ – logarit chứa tham số (43 bài toán)
  + Các bài toán liên quan đến tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất, tính tổng của biểu thức (19 bài toán)
  + Các bài toán thực tế liên quan đến hàm lũy thừa – mũ – logarit (44 bài toán)
  Tài liệu do thầy Nguyễn Bảo Vương tổng hợp và biên soạn.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU