Giáo án Lý 12 - Chương 1 - ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - BÀI TẬP XÁC ĐỊNH THỜI GIAN VẬT CHUYỂN ĐỘNG TỪ X1 ĐẾN X2, SỐ LẦN QUA LI ĐỘ X

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪